نویسنده = ابوالفضل عرب بیگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتساب زمانی، مکانی و هویت هنرمند یک دروازه مزین به کاشی هفت‌رنگ

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 74-86

زهرا قاسمی؛ ابوالفضل عرب بیگی