نویسنده = قباد کیان‌مهر
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی تزئینات قواره‌‌بری در فرم خورشیدی درها (مطالعه موردی: درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران)

دوره 10، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 78-91

قباد کیان‌مهر؛ بهــاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان