نویسنده = اصغر جوانی
تعداد مقالات: 1
1. رمزگشایی خط معقلی در دو نگاره گردان ِچهارعلی(ع) مدرسه نیم‌آورد اصفهان، و شش‌علی(ع) مسجدجامع یزد

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 119-133

اصغر جوانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ امیرحسین چیت ساریان؛ بهمن فیزابی