نویسنده = ���������������������� ��������
پژوهشی پیرامون بنیان‌های معنایی قاب در هنر ایران قبل از اسلام

دوره 9، شماره 30، تیر 1393، صفحه 21-33

غلامرضا هاشمی قاسم آبادی؛ محمدعلی رجبی؛ محمد خزایی؛ محمدرضا ریخته‌گران؛ مهدی پوررضاییان