نویسنده = �������������� �����������������
ارتباط دست‌برتری با مبانی حرکتی در خط نستعلیق

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 15-25

امین ایران‌پور؛ علی‌اصغر شیرازی