نویسنده = ���������������� ��������
بررسی مطابقت و میزان ساختار مواد و فرمول‌های شیمیایی با نقوش هندسی اسلامی (با تأکید بر هندسه نقوش اسلامی در معماری ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14953.2856

علی اصغر کرم قشقایی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی