نویسنده = مهرنوش شفیعی سرارودی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ریخت‌شناسانه مشربه‌های سفالی دوره میانی اسلامی کاشان

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 65-81

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ محدثه مالکی مقدم


2. تجلی عدد چهار در نقوش سفالینه‌های پیش از تاریخ در ایران

دوره 13، شماره 45، بهار 1397، صفحه 52-71

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ مهسا حسن نسب


3. مطالعۀ نقوش سفالینه‌های معاصر روستای کلپورگان سراوان با رویکرد انسان‌شناسی هنر

دوره 10، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 74-91

ایمان زکریایی کرمانی؛ امیر نظری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی