نویسنده = ������������ ����������
رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 5-19

فرناز معصوم زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صداقت جباری