نویسنده = ��������������������� ������������
روش‌هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 73-87

داریوش وارث؛ خشایار قاضی‌زاده