نویسنده = ����������������������� ����������
بررسی تطبیقی نحوۀ آفرینش فضاهای معماری در آثار نگارگری حمام

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 61-72

فرهاد تهرانی؛ مائده پورفتح‌اله؛ زهرا قاسمی