نویسنده = �������������� �������������� ����������
بررسی تطبیقی نقش قاب‌های خشتی فرش‌های مناطق استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 35-50

سمیرا آقاداود جلفایی؛ میثم براری