نویسنده = امیرحسین چیت ساریان
تعداد مقالات: 2
1. رمزگشایی خط معقلی در دو نگاره گردان ِچهارعلی(ع) مدرسه نیم‌آورد اصفهان، و شش‌علی(ع) مسجدجامع یزد

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 119-133

اصغر جوانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ امیرحسین چیت ساریان؛ بهمن فیزابی


2. رویکردی جامعه‌شناختی بر زندگی رضا عباسی (با بررسی برخی تک‌نگاره‌ها)

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 37-50

سیده آیین فاضل؛ امیرحسین چیت‌سازیان