تعداد مقالات: 246
226. تطبیق نماد و نشانه‌های دفاع مقدس در هنرهای تجسمی و معماری دفاع مقدس

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 124-149

محبت نجفوند دریکوندی؛ بهزاد وثیق


227. صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 126-141

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی


232. رمزگشایی خط معقلی در دو نگاره گردان ِچهارعلی(ع) مدرسه نیم‌آورد اصفهان، و شش‌علی(ع) مسجدجامع یزد

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 119-133

اصغر جوانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ امیرحسین چیت ساریان؛ بهمن فیزابی


234. بررسی عناصر نامتعارف در نگاره‌های شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 111-121

اصغر جوانی؛ رضا افهمی؛ سید محمد مهرنیا


235. آسیب شناسی نقاشی دیواری درفرآیند مرمت از حیث اصالت و هویت در کاخ چهلستون و عالی قاپوی اصفهان

دوره 12، شماره 41، بهار 1396، صفحه 126-137

حبیب الله صادقی؛ شهریار اله یاری چرمهینی


236. آسیب‌شناسی و بررسی ساختار گرافیکی فونت «مولا» بر اساس خط کوفی کهن

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 135-150

معصومه هادی همراه؛ عبدالرضا چارئی


237. بررسی نگاره‌های نسخه‌های خطی پزشکی تشریح الابدان

دوره 12، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 147-161

مهتاب مبینی؛ شیدا اسماعیلی


238. مطالعه تطبیقی نگاره های معراج حضرت محمد (ص) و نقاشی های عروج حضرت عیسی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 123-141

مرضیه علی پور؛ محسن مراثی


239. بازسازی تاریخ وجغرافیای هنر‌های کاربردی ایران بر اساس منابع مکتوب در سده‌‌های نخستین هجری با تکیه بر فرش دستباف

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 5-23

محمود اشعاری؛ علی اصغر شیرازی؛ خشایار قاضی زاده


242. مطالعهٔ تحلیلی تصاویر پرندگان شکاری در نگاره‌های شاهنامهٔ طهماسبی

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 51-69

سیدرضا حسینی؛ سحر ذکاوت


243. بررسی پایه کار (گرید) در دو کتیبه بنّایی از مسجد گوهرشاد و کاربرد آن در طراحی حروف

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 71-81

عبدالرضا چارئی؛ سپیده نصرتی لیالمانی


244. خوانش نگاره معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمد از منظر اصول ادراک دیداری گشتالت

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 83-97

سلیمه باباخان؛ بهنام کامرانی


245. بررسی آرایۀ جدول در نسخ خطی؛ با تأکید بر متون قرون چهارم تا نهم هجری قمری

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 99-113

الهام اکبری؛ سعید خودداری نایینی


246. بررسی نقوش و سیر تحول آن‌ها در تخت‌های ایرانی دوران باستان

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 115-133

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد