نویسنده = ���������� ����������
مطالعه خط کانجی برروی سفالینه‌های چینی بدست آمده از حفاری های باستان شناسی قلعه الموت قزوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5540.2514

کامبیز کبیری؛ پرستو مسجدی؛ حمیده چوبک