نویسنده = ������ ������ �������� ��������
گونه‌شناسی آرایه‌های تزئینی بازشوهای شهر تاریخی ماسوله، مطالعه موردی محله ریحانه‌بر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16594.3084

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

دوره 17، شماره 62، تیر 1401، صفحه 55-79

10.22070/negareh.2021.5825.2590

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم