نویسنده = ������������ ������
ویژگی‌های حروف‌نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1392، صفحه 89-102

اصغر فهیمی‌فر؛ منصور مهرنگار؛ صبا سینکی؛ سیدمحمدتقی طباطبایی بافقی