دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 3-104 

مقاله پژوهشی

1. نقش خیر و شر در شخصیت‌های آثار حسین قوللر آقاسی

صفحه 5-19

فرناز گروئیانی؛ ادهم ضرغام


2. پژوهشی پیرامون بنیان‌های معنایی قاب در هنر ایران قبل از اسلام

صفحه 21-33

غلامرضا هاشمی قاسم آبادی؛ محمدعلی رجبی؛ محمد خزایی؛ محمدرضا ریخته‌گران؛ مهدی پوررضاییان


4. تجلی نمادها در قالی ارمنی‌باف ایران

صفحه 47-61

آرزو سلطانی‌نژاد؛ حمید فرهمند بروجنی؛ تورج ژوله