کلیدواژه‌ها = نقوش
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تحلیلی تأثیر مضامین و نقش مایه‌های فلزکاری ساسانی بر فلزکاری آل بویه

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 18-37

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ سیدمحمود میرعزیزی


2. تشریح ویژگی‌های بصری و کیفیات زیبایی‌شناختی انسان کنشگر بر ظروف کلریت جیرفت

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 42-59

میترا معنوی راد؛ مریم رزقی راد


6. گونه‌شناسی تزئینات قواره‌‌بری در فرم خورشیدی درها (مطالعه موردی: درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران)

دوره 10، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 78-91

قباد کیان‌مهر؛ بهــاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


7. عوامل مؤثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالِش تُر

دوره 10، شماره 33، بهار 1394، صفحه 50-65

اضعر جوانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ افسانه قانی