کلیدواژه‌ها = صفوی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 18-37

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره


4. بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی

دوره 7، شماره 21، بهار 1391، صفحه 21-36

مریم خلیل زاده مقدم؛ ابوالفضل صادق پور فیروزآباد