کلیدواژه‌ها = دورة قاجار
تعداد مقالات: 2
1. ‌‌روند شکل‌گیری کتاب‌های چاپ سربی در دورة قاجار بین سال‌های 1233 تا 1250 هـ . ق

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 64-80

محمدجواد احمدی نیا؛ علی اصغر شیرازی


2. کتیبه‌نگاری الوان: ویژگی‌های تاریخی و هنری کتیبۀ سردر مدرسۀ خان

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 54-64

محمدصادق میرزاابوالقاسمی