نویسنده = قباد کیانمهر
تعداد مقالات: 3
2. نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

دوره 10، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 53-76

قباد کیان مهر؛ محمدتقی آشوری؛ شعبانعلی قربانی


3. تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، بهار 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام