نویسنده = ������������ ��������
تحلیل اسب نگاره های آبی فام در نگارگری های ایران در سده های ده تا دوازدهم هـ ق/ شانزدهم تا هجدهم میلادی از منظر عرفان، اسطوره و تمثیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14389.2755

آذر باقری؛ زهرا فنایی؛ سید علی مجابی


شناسایی و تبیین ماهیت شر در نگاره های فالنامه ی درسدن بر اساس آراء ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.16046.3007

فرزانه واحددهکردی؛ زهرا فنایی؛ مهدی دهباشی؛ علی مجابی