نویسنده = ������������ ��������������
معرفی و مطالعه نگاره‌های شرفنامه امیرشرفخان بدلیسی (شرفنامه بودلیان)

دوره 11، شماره 38، تیر 1395، صفحه 48-60

10.22070/negareh.2016.359

غلامعلی حاتم؛ مهدی قادری نژاد؛ عبدالله آقایی