نویسنده = �������������� ������ ������
تحلیل بیش ‌متنی روابط دین و اسطوره در نقاشی شکار بهرام گور

دوره 17، شماره 64، دی 1401، صفحه 201-217

10.22070/negareh.2022.15862.2978

حجت اله حسنوند؛ محمد خزایی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد عارف