نویسنده = ������������ �������������� ��������
مطالعه و تحلیل نقوش هندسی گسسته در ظروف فلزی دوره سلجوقی (نمونه موردی چهار اثر فلزی موجود در موزه ارمیتاژ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14220.2735

شیوا کاشانی ایلخچی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ حمیده حرمتی