نویسنده = علی وندشعاری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی‌های کردی خراسان با منطقه کردستان

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 36-51

علی وندشعاری؛ اکرم بخشی؛ عبداله میرزایی