نویسنده = سیدابوتراب احمدپناه
تعداد مقالات: 2
1. صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 126-141

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی