نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تحلیل جنبه‌های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 33-42

سیدهاشم حسینی؛ حسین فراشی ابرقویی